Seeking Knowledge Beyond the Frontiers of University - Knowledge vs Degrees
अध्याय १४

डिग्री होइन, ज्ञान

अर्थात् परिवर्तन

AUDIO AVAILABLE
Sujeev Shakya
· 11 min read
शिक्षाले डिग्रीको बिटो र आज्ञाकारी विद्यार्थी मात्रै होइन, जुझारु चिन्तक पनि उत्पादन गर्छ भन्ने परिवर्तित सोच आफूले अपनाउनु पर्छ र अरूलाई पनि अपनाउन सघाउनुपर्छ।