Brand Nepal, Brand Smile
अध्याय २१

ब्रान्ड मुस्कान नै ब्रान्ड नेपाल

अर्थात् परिवर्तन

AUDIO AVAILABLE
Sujeev Shakya
· 11 min read
'ब्रान्ड नेपाल' गतिलो ब्रान्डका रुपमा संसारमा प्रस्तुत गर्ने हाम्रो क्षमता छ। यो ब्रान्ड नेपालीहरूको मुस्कानको जग हालेर निर्माण गर्नु पर्छ।