Beyond Laxmi - Towards Societal Transformation
अध्याय ६

बियोन्ड लक्ष्मी- पहिले सामाजिक परिवर्तन

अर्थात् परिवर्तन

AUDIO AVAILABLE
Sujeev Shakya
· 11 min read
पैसासँगै आफ्नो सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ। लक्ष्मी मात्र होइन, हामी सरस्वतीका रूपमा ज्ञान आर्जन र गणेशका रूपमा राम्रो काम गर्नेतर्फ पनि लाग्नु पर्छ।