Vicious Circle of Swindling
अध्याय १०

ठगीको चक्रव्यूह

अर्थात् परिवर्तन

AUDIO AVAILABLE
Sujeev Shakya
· 10 min read
ठगीको चक्रव्यूहबाट उम्किनु पर्छ। जति चाँडो ठगीको चक्रव्यूह त्याग्न सक्यो, जति चाँडो यो मनसायमा परिवर्तन ल्यायो, त्यति दिगो फाइदा हुन्छ।