The Strange Ailment - Why Politics?
अध्याय ७

के राजनीति, कसको राजनीति

अर्थात् परिवर्तन

AUDIO AVAILABLE
Sujeev Shakya
· 11 min read
नेपालीको राजनीतिप्रति मोह त्याग्नु पर्छ। यो परिवर्तन प्रत्येक नेपालीले निजी जीवनमा आफ्नो व्यवहार बदलेर मात्र सम्भव छ।