Be the Change - Linking Change With Values
अध्याय २०

सकारात्मक सोच र मूल्यमान्यता

अर्थात् परिवर्तन

AUDIO AVAILABLE
Sujeev Shakya
· 12 min read
सकारात्मक सोचसित राम्रा मूल्यमान्यता चाहिन्छ, जसको जगमा राम्रो समाज निर्माण हुन्छ।