Pirkacracy
अध्याय १३

रातो 'मोसो' र 'पिर्काक्रेसी' छाडौँ

अर्थात् परिवर्तन

AUDIO AVAILABLE
Sujeev Shakya
· 10 min read
समाजमा औपचारिकताका नाममा गरिने पैसा र समयको नास बन्द गर्नु पर्छ।