A Proud Nepali
अध्याय २२

आफ्नो देशप्रति गर्व गरौँ

अर्थात् परिवर्तन

AUDIO AVAILABLE
Sujeev Shakya
· 11 min read
देशको अस्तित्व नागरिकको विचारले कोरिएको आकारमा सीमित हुन्छ। त्यसैले हामीले नेपालको अस्तित्व, भूगोल, इतिहास र भविष्यबारे सोच्दा फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ।