Yamming about Yam; An Unexamined Fallacy
अध्याय ३

तरुल होइन, पुल

अर्थात् परिवर्तन

AUDIO AVAILABLE
Sujeev Shakya
· 12 min read
नेपाल 'ल्यान्ड-लक्ड' होइन, 'ल्यान्ड-लिङ्क्ड' हो। यो दुई सय किलोमिटरको सेतु संसारको आँखा लाग्ने सबभन्दा लोभलाग्दो देश हुनेछ।