Dare to Change
अध्याय १२

भ्रष्टाचार उन्मूलन र सोच परिवर्तन

अर्थात् परिवर्तन

AUDIO AVAILABLE
Sujeev Shakya
· 11 min read
भ्रष्टाचार सामाजिक अपराध हो भन्ने सोच अँगाल्न पर्छ। भ्रष्टहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गरियो भने मात्र कानुनले केही गर्न सक्छ। त्यसका निम्ति प्रत्येक व्यक्तिको सोच परिवर्तन जरुरी छ।