Think Big and Global
अध्याय १७

ठूलो सोच र विश्वव्यापी दृष्टिकोण

अर्थात् परिवर्तन

AUDIO AVAILABLE
Sujeev Shakya
· 12 min read
सोच ठूलो हुनुपर्छ, परिवर्तन सोचबाटै आउँछ। सोच परिवर्तन भए गरेर देखाउन त सकिहालिन्छ !