Whose Land Is It Anyways
अध्याय ९

जग्गामुखी अर्थतन्त्र

अर्थात् परिवर्तन

AUDIO AVAILABLE
Sujeev Shakya
· 11 min read
जग्गा मोहबाट उम्कन पैतृक सम्पत्तिमा ठूलो कर, शेषपछि ट्रस्ट र अन्य संरचना बनाएर वसियत सम्बन्धी कानुन जस्ता आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ।