Reimagining Nepal
अध्याय १

नेपाल सानो देश होइन

अर्थात् परिवर्तन

AUDIO AVAILABLE
Sujeev Shakya
· 11 min read
अब नेपाललाई एउटा ठूलो मुलुकका रूपमा परिकल्पना गर्नुपर्छ। हामीले आफूलाई पनि सानो ठान्नु हुँदैन। हाम्रो देशको परिचय दिँदा सानो हो भन्नु हुँदैन। परिवर्तित सोच नै परिवर्तनको जग हो। "हामी ठूलो छौँ, सानो छैनौँ भन्ने सोचले ल्याउनेछ परिवर्तन"