Padmashree Sahitya Puraskar

Padmashree Sahitya Puraskar

Padmashree Sahitya Puraskar is awarded every year by the Khemlal-Harikala Lamichhane Samaaj Kalyan Pratisthan. नेपाली भाषा साहित्यका वर्षभरि प्रकाशित पुस्तकमध्ये उत्कृष्ट ठहरेका पुस्तकलाई पद्मश्री साहित्य पुरस्कार दिइन्छ। खेमलाल हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानले यो पुरस्कार प्रदान गर्छ।

Winners