Krishna Gautam

कृष्ण गौतम

कृष्ण गौतम  पेशाले प्राध्यापक हुन्। उनी नेपाली साहित्यमा समालोचकका रूपमा पनि प्रसिद्ध छन्। गौतमका थुप्रै समालोचनाकृतिका साथै ‘स्वर्णबिम्ब’, ‘नाच’ र ‘रानीवन’ आख्यान प्रकाशित छन् ।

Books by Krishna Gautam