Padmashree Sahitya Puraskar

Padmashree Sahitya Puraskar - 2078

Padmashree Sahitya Puraskar is awarded every year by the Khemlal-Harikala Lamichhane Samaaj Kalyan Pratisthan. नेपाली भाषा साहित्यका वर्षभरि प्रकाशित पुस्तकमध्ये उत्कृष्ट ठहरेका पुस्तकलाई पद्मश्री साहित्य पुरस्कार दिइन्छ। खेमलाल हरिकला लामिछाने समाज कल्याण प्रतिष्ठानले यो पुरस्कार प्रदान गर्छ।
View winners for all years

Winner


Shortlist