Publisher: Nepal Centre International (Centre for Nepalese Culture )
Genre: Short Story
Language: Nepali
Published: September 2020
Edition: 1st

Paperback

Origin: India
ISBN13: 9789388519410
ISBN10: 9388519418

पुस्तकको बारेमा

नेपाल र विदेशमा बस्ने नेपाली लेखकले लेखेका २६ कथाहरूको संग्रह ।
उनीहरूका कथाहरूले हामीलाई COVID १९ महामारी र यसको प्रभावको समय युग बताउँछ ।