The Purple Book of Tax 2079


Paperback
Rs 1200
Send as Gift!
Genre: Finance
Language: Nepali/English
Published: August 01, 2022
Edition: 5th

Paperback

Dimensions: 10.0 x 15.0 x 2.0 inches
Weight: 700 g

पुस्तकको बारेमा

Inside this book:

- आयकर ऐन तथा नियमावली
- मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन तथा नियमावली
- Income Tax Act and Regulations
- Value Added Tax Act and Regulations
- आर्थिक ऐन मार्फत लाग्ने सम्पूर्ण कर, महशुल, दस्तुर, शुल्क तथा रोयल्टीहरु
- कर सम्बन्धि सम्पूर्ण छुट तथा सहुलियतहरू
- Tax Exemptions and Facilities
- Synopsis of Customs Duty Act and Regulations
- Synopsis of Excise Duty Act and Regulations


(निर्देशिका, परिपत्र, सुचना एवं अदालती फैसलाले गरेका ३५० भन्दा बढी कानुनी ब्याख्या समाबेश)
 


RELATED BOOKS