The Purple Book of TAX 2076

२०७६ को राजश्व पुस्तक


Paperback
Rs 900
Send as Gift!

Genre: Test Preparation
Language: Nepali
Published: August 09, 2019
Edition: 1st

Paperback

Pages: 542

पुस्तकको बारेमा

- अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा आयकर र मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन र नियमावली रहेको
- निर्देशिका र नियमावलीका महत्त्वपूर्ण ब्यबस्थालाई दफा संगै मिलाएर नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा प्रस्तुत गरिएको
- ऐन पढ्दा नियमावली र निर्देशिकाको महत्वपूर्ण ब्यबस्था साथै राखी पढ्न सरल बनाइएको
- CAP III का विद्यार्थीलाई उपयोगी हुने गरी अन्त शुल्क (Excise Duty) र भन्सार कानुन (Customs Duty) को Exam Note राखिएको
- पाठकलाई कानुन बुझ्न सहज होस भनी केही ब्यबस्थालाई टेबुल र चित्र र उदाहरणमा समेत प्रस्तुत गरिएको
- २०७५/७६ मा बिभागबाट जारी भएका सम्पुर्ण परिपत्र र सर्बोच्च अदालतका महत्त्वपूर्ण नजिरहरु समाबेश गरिएको
- पुराना सम्पूर्ण संसोधनहरु समेत समाबेस भएको