Pahad Ra Lamatnna Samudra

Pahad Ra Lamatnna Samudra

पहाड र लमतन्न समुद्र

Paperback
Rs 205
Genre:Travelogue
Language: Nepali
Published:April 09, 2022
Edition:1st
Paperback
Origin:Nepal
ISBN13:9789937324083
ISBN10:9937324084

पुस्तकको बारेमा

स्वदेश र विदेशका विभिन्न समयका यात्रावृत्तान्त र यात्रानुभूतिहरूलाई कतै संस्मरणात्मक शैलीमा, कतै व्याख्याता-समाख्याताका शैलीमा र कतै निजात्मक अनुभूतिका नैबन्धिक शैलीमा यी नियात्राहरू प्रस्तुत भएका छन् । लेखकले आफू जहाँजहाँ डुलेका छन्, यी नियात्रा पढ्दा पाठकले आफू पनि यात्रा गरिरहेकै अनुभूति गर्छ र पाठकलाई आफूसँगै यात्रा गराउन सक्ने सामर्थ्य यस सङ्ग्रहका नियात्राहरुमा पाइन्छ ।

Contact

thuprai.com - your source for books in Nepal. We introduce you to our ebook collection.

Selected books have been made available now and we will keep increasing the number of titles. Start reading them immediately and conveniently from within our apps.

Copyright © Thuprai Solutions
|
A Product of Awecode