Makaiko Arkai Kheti's front cover

Makaiko Arkai Kheti

मकैको अर्को खेती
Paperback
Rs 200
Genre:Drama
Language : Nepali
Edition:1st
Paperback
Origin:Nepal
ISBN13:9789937848183
ISBN10:9937848180

पुस्तकको बारेमा

"मकैको अर्कै खेती  (नाटक) मा वैचारिक बन्धनहरुलाई भाषा मार्फत प्रश्न गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।"