Jantarmantar's front cover

Jantarmantar

जन्तरमन्तर
Paperback
Rs 375
Genre:Short Stories
Language : Nepali
Published: August 05, 2023
Edition:1st

पुस्तकको बारेमा

जन्तरमन्तरमा १५ वटा कथा रहेका छन् । कथामा पराजुलीले देशको राजनीति, दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, उत्तरद्वन्द्वका सामाजिक–आर्थिक र राजीतिक प्रभावजस्ता विषयलाई उनले मिहिन ढंगमा उठाउँदै आएका छन् । साथै, उनका कथाले सामाजिक विद्रुपता, विभेद, जनताका अधूरा सपना र सीमान्तकृत–किनारीकृत नागरिकका पीडालाई दृश्यमा उतारेका छन् ।

RELATED BOOKS