Doha ko Sidha Udan

Doha ko Sidha Udan

दोहाको सीधा उडान

Paperback
Rs 300
Genre:Travelogue
Language: Nepali
Published:2017
Edition:1st
Paperback
Origin:Nepal
ISBN13:9789937323178
ISBN10:9937323177

पुस्तकको बारेमा

२०७३ सालमा साझा पुरस्कारबाट सम्मानित यो पुस्तक लेखक जय छाङ्‌छाको नियात्रा हो।

About the Book

It is a travelogue by Jaya Chhangchha which won Sajha Award in 2073 BS.