Dain Garne Din
Dain Garne DinDain Garne Din

Dain Garne Din

दाइँ गर्ने दिन

E-book
Rs 60
Paperback
Rs 130Rs 145
Genre:Short Stories for Kids
Language: Nepali
Published:2018
Edition:First
Paperback
Origin:Nepal
ISBN13:9789937708586
ISBN10:9937708583
Pages:28

पुस्तकको बारेमा

...मामाले अखने (बाँसको अङ्कुसे) चलाएर पराल उल्ट्याइपल्ट्याइ गर्दै हुनुहुन्थ्यो । माइजू धानका मुठा छिरल्दै हुनुहुन्थ्यो ।...

पछिल्लो बाहिरी पृष्ठबाट

तपाईंले पढेर सुनाउन सक्नुहुनेछ । प्राथमिक वा सोभन्दा माथिल्लो तहका बालबालिकाले भने यो पुस्तक आफै पढ्न सक्नेछन् । पूर्व प्राथमिक तहका बालबालिकालाई यो कथा तपाईंले पढेर सुनाउन सक्नुहुनेछ । प्राथमिक वा सोभन्दा माथिल्लो तहका बालबालिकाले भने आफै पढ्न सक्नेछन्