Kosthak Bhitrako Hanso

कोष्ठकभित्रको हाँसो


Paperback
Rs 427 Rs 475
Genre: Short Stories
Language: Nepali
Published: April 11, 2021
Edition: 1st

पुस्तकको बारेमा

सात खण्डमा पाँचका दरले रहेका यस कथासङ्ग्रहभित्र जम्मा ३५ वटा कथा रहेका छन् । कथासङ्ग्रहभित्र समकालीन चेतना र उत्तर आधुनिकतावादी कथाहरू रहेका छन् ।