Praveen Puma

प्रवीण पुमा

जन्म मिति : २०३५/१२/०७

जन्म स्थान: जन्तेढुङ्गा-५, पाथीभारा, खोटाङ, नेपाल 

शिक्ष : एम.ए.(त्रि.वि.)/एमम.फिल. (अंग्रेजी, पो.वि.)

 इमेल: sumnimatheatre@gmail.com

Books by Praveen Puma