Uttar Adhunik Antarepath

उत्तरआधुनिक अन्तरेपथ


Genre: Literature/Essays
Language: Nepali
Published: May 28, 2016
Edition: 1st

Paperback

Pages: 221

पुस्तकको बारेमा

यो निबन्धकृतिमा उनले अल्छ्याइँ, लम्पटपन, ठालुगिरी, र ढाेँगी चरित्रका 'अन्तरे'को बखान गरेका छन्।