Uttar Adhunik Antarepath's front cover

Uttar Adhunik Antarepath

उत्तरआधुनिक अन्तरेपथ
Genre:Literature/Essays
Language : Nepali
Published: May 28, 2016
Edition:1st
Paperback
Pages:221

पुस्तकको बारेमा

यो निबन्धकृतिमा उनले अल्छ्याइँ, लम्पटपन, ठालुगिरी, र ढाेँगी चरित्रका 'अन्तरे'को बखान गरेका छन्।