Tranzit's front cover
Tranzit's front coverTranzit's back cover

Tranzit

ट्रान्जिट
Paperback
Rs 555
Genre:Psychological Fiction, Thrillers
Language : Nepali
Published: March 2022
Paperback
Origin:Nepal
ISBN13:9789937753524
ISBN10:993775352X

पछिल्लो बाहिरी पृष्ठबाट

तिमी तान्त्रिकको कुनै श्रापित तन्त्रजस्तो !

तिमी कुनै साधुले बतासमा छरेर बिर्सेको मन्त्रजस्तो !