The Purple Book of Tax 2080's front cover

The Purple Book of Tax 2080

Paperback
Rs 1200
Genre:Finance
Language : Nepali/English
Paperback
Pages:576
Weight:756 g

पुस्तकको बारेमा

(निर्देशिका, परिपत्र, सुचना एवं अदालती फैसलाले गरेका ४०० भन्दा बढी कानुनी ब्याख्या समाबेश ) - सिए. शेष मणि दाहाल

About the Book

Inside the book
आयकर ऐन तथा नियमावली
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन तथा नियमावली
Income Tax Act and Regulations
Value Added Tax Act and Regulations
आर्थिक ऐन मार्फत लाग्ने सम्पूर्ण कर, महशुल, दस्तुर, शुल्क तथा रोयल्टीहरु
कर सम्बन्धि सम्पूर्ण घुट तथा सहुलियतहरु
Tax Exemptions and Facilities
Synopsis of Customs Duty Act and Regulations
-CA. Shesh Mani Dahal
Synopsis of Excise Duty Act and Regulations