Reviewing Tungdunge Mundhum

तुङदुङ्गे मुन्धुम समिक्षा


E-book
Rs 105
Genre: Social & Cultural History
Language: Nepali/English
Edition: 2nd

पुस्तकको बारेमा

तुङदुङ्गे मुन्धुम किरात लिम्बू  जातिको धार्मिक आख्यान हो | यसलाई साँवा जातिले आफ्नो पैत्रिक पूजा ठान्दछन् l यस पुस्तिकामा आख्यानको पूर्णपाठ तथा पूजा विधिबारे जानकारी दिइएको छ l साथै लेखमा मुन्धुमको तुलनात्मक समीक्षl पनि गरिएको छ l संस्कृतिमा रुची राख्नेका लागि यो संग्रहणीय सामग्री हुनेछ l

About the Book

Tungdunge Mundhum is a religious legend of the Kirat Limbu. It is considered ancestor worship by the Samba Limbu. The story and the adore strategy are included in this booklet. The article compares Mundhum with references. For those interested in culture, it will be a collectible item.


RELATED BOOKS