Nrityakshar Bigyan's front cover

Nrityakshar Bigyan

नृत्याक्षर विज्ञान
Paperback
Rs 998
Genre:Arts
Language : Nepali
Published: 2020
Edition:1st
Paperback
Origin:India
ISBN13:9789388519403
ISBN10:938851940X

पुस्तकको बारेमा

नृत्याक्षर विज्ञान २०७७ सालको मदन पुरस्कारको श्रेष्ठसूचीमा परेको संगीत सम्बन्धी पुस्तक हो।