Nepal Bharat Ra Chhimek

Nepal Bharat Ra Chhimek

Char Dashak Ka Mukhya Ghatana

नेपाल भारत र छिमेक: चार दशकका मुख्य घटना

Paperback
Rs 650
Genre:Politics & Government
Language: Nepali
Published:August 2019
Edition:1st

पुस्तकको बारेमा

भारतको नेपाल-नीतिका मुख्यत: यी उद्देश्य छन् : सुरक्षा, जलस्रोत र बजार | यी उद्देश्यहरू हासिल गर्नका लागि प्रचार-यन्त्रको भरपूर प्रयोग गर्नु र भारत नेपालको सान्टाक्लाज भएको कथा तयार पारिराख्नु भारतको नेपाल-नीति अभिन्न अंग हो। यही विषयमा यो पुस्तक केन्द्रित छ।

Contact

thuprai.com - your source for books in Nepal. We introduce you to our ebook collection.

Selected books have been made available now and we will keep increasing the number of titles. Start reading them immediately and conveniently from within our apps.

Copyright © Thuprai Solutions
|
A Product of Awecode