Makaiko Arkai Kheti

मकैको अर्को खेती


Paperback
Rs 180 Rs 200
Genre: Drama
Language: Nepali
Edition: 1st

Paperback

Origin: Nepal
ISBN13: 9789937848183
ISBN10: 9937848180

पुस्तकको बारेमा

"मकैको अर्कै खेती  (नाटक) मा वैचारिक बन्धनहरुलाई भाषा मार्फत प्रश्न गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।"