Makaiko Arkai Kheti (मकैको अर्को खेती)

by Sanjeev Uprety

NPR170.00 NPR200.00


Format: Paperback
Publisher: Akshar Creations
Genre: Drama
Language: Nepali
Origin: Nepal
Edition: 1st
ISBN13: 9789937848183
ISBN10: 9937848180

"मकैको अर्कै खेती  (नाटक) मा वैचारिक बन्धनहरुलाई भाषा मार्फत प्रश्न गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।"