Lok Sewako Tayari Kasari Garne

Lok Sewako Tayari Kasari Garne

लोक सेवाको तयारी कसरी गर्ने


E-book
Rs 100
Paperback
Rs 350
Eligible for Free Shipping
Genre: Loksewa Preparation
Language: Nepali
Published: 2019
Edition: 1st

Paperback

Origin: Nepal
ISBN13: 9789937065948
ISBN10: 9937065941

From the Backcover

लोक सेवाको तयारी कसरी गर्ने 

यस पुस्तकको उद्देश्य लोकसेवा मार्फत लिइने विभिन्न सेवा/समूहको वस्तुगत बहुउत्तर (Multiple choice) र विषयगत (Subjective) प्रश्नहरूको तयारीका साथै अन्तर्वार्ताको तयारी कसरी गर्ने सम्बन्धमा विद्यार्थीलाई Guide गर्नु र Motivate गर्नु हो । 

पुस्तकको विशेषताहरु 

 लोक सेवा तयारी सम्बन्धी भ्रम, समस्याहरू, जिज्ञासाहरूको समाधान सरल शब्दमा बताइएको। 

 Toppers, Professors. सफल व्यक्तिहरूले अपनाएका idea, tips, techniques. strategics समेटिएको । 

 Objective र Subjective paper तयारी सम्बन्धी proven method हरू बताइएको ।

 घरमै बसी लोक सेवाको तयारी गर्न सघाउने ।

यो किताब आफैमा एउटा "कोचिङ्ग संस्थान" भएको । 

परीक्षाको तयारी सम्बन्धी व्यावहारिक, आधारभूत तथा नभई नहुने कुराहरू चर्चा गरिएको । 

यो पुस्तक कसको लागि 

यो पुस्तक लोक सेवाको तयारी गर्दै गरेका वा भविष्यमा तयारी गर्ने सोच राख्ने हरेक सेवा समूह (नेपाल स्वास्थ्य, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन, नेपाल लेखापरीक्षण, नेपाल वन, नेपाल विविध, नेपाल शिक्षा, नेपाल संसद, नेपाल न्याय, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग, नेपाल कृषि) र स्कुलदेखि कलेज स्तरसम्मका विद्यार्थीहरूका साथै कोचिङ्ग क्लास टिचरहरू, अभिभावकहरू सबैका लागि उतिकै उपयोगी छ ।