Table of Contents ( विषय-सूची )

Chapter 1:            

 • लोक सेवा तयारीका १० स्तम्भ
 • लोक सेवाले Aspirants मा के हेर्छ ?
 • स्कूल/कलेजका विद्यार्थीलाई सुझाव

Chapter 2: 

 • के कोचिङ्ग क्लास आवश्यक छ ?
 • नोट कसरी बनाउने ?
 • Art of making note

Chapter 3: How to become Topper 

 • Toppers का कुरा 
 • Important characteristics of Toppers. 
 • Ideal Daily Study Routine of Toppers (वास्तविकता र भ्रम)
 • प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा crack गर्ने १० टिप्स
 • Competitive exam तयारीका १० आधारभूत नियमहरू

Chapter 4:

 • Secrets of perfect answer writing 
 • राम्रो उत्तर कसरी लेख्ने ?
 • Process to follow before answer writing
 • राम्रो उत्तरमा के-के समावेश हुनुपर्छ ?
 • How to practice answer writing?
 • Steps of answer writing practice


Chapter 5:

 • वस्तुगत प्रश्न (MCQ) समाधान गर्ने Tips
 • How to understand tailender words ?
 • परीक्षाहलमा समयको व्यवस्थापन
 • परीक्षा अगाडि गर्न नहुने ८ कुराहरू

Chapter 6:

 • Important quotes for students
 • Seven steps to success
 • १० बानीहरू जो सफलताबाट वञ्चित गराउछन्

Chapter 7:

 • अन्तर्वार्ता सम्बन्धी टिप्स
 • जाँदा-जाँदै