Eklavyako Debre Haat

एकलव्यको देब्रे हात


Paperback
Rs 360 Rs 400
Send as Gift!
Genre: Poetry
Language: Nepali
Published: February 17, 2021
Edition: 1st

Paperback

Origin: Nepal
ISBN13: 9789937935135
ISBN10: 993793513X
Dimensions: 5.1 x 7.8 x 0.3 inches
Weight: 124 g

पछिल्लो बाहिरी पृष्ठबाट

सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुनलाई के देब्रे हातले नै समात्नु पर्दछ धनु ? दाहिने हातका औंलाले नै तान्नु पर्दछ ताँदोमा तीर ?

किरातपुत्र एकलव्यले देब्रे हातबाट दाहिनेमा सार्यो भने धनु के हुन्छ ? दाहिने हातबाट देब्रेमा सायो भने तीर के हुन्छ ?

देब्रे हातका औंलाहरूद्वारा एकलव्य दृष्टिका साथ छुटेर सनसनाइरहेको तीरको आवाज कस्तो सुनिन्छ ? के त्यो आवाज अन्तिम किनारको आवाजजस्तै सुनिन्छ ?