Community Schools of Nepal

नेपालका सामुदायिक विद्यालय: विद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया सम्बन्धी सर्वेक्षण

Edited by Lokranjan Parajuli, Edited by Devendra Prasad Upreti, Edited by Rukh Gurung

Paperback
Rs 200
Send as Gift!
Genre: Political/Social
Language: Nepali

Paperback

Pages: 126

पुस्तकको बारेमा


एघार जिल्लाका दुई सय ओटा सामुदायिक विद्यालयमा गरिएको यो सर्वेक्षण प्रतिवेदनले नेपालका सार्वजनिक विद्यालयको शासन-व्यवस्थापन-सञ्चालन प्रक्रिया (गभर्नेन्स) बारे जानकारी दिन्छ । मुख्य गरी सार्वजनिक विद्यालयको नेतृत्वमा कुन सामाजिक समूहको हातमा छ; विद्यालयमा जनशक्ति (शिक्षक/कर्मचारी) को स्थिति के-कस्तो छ; विद्यालयले वार्षिक योजना तथा बजेट कसरी बनाउँछन्; विद्यालयले आय-व्यय तथा समग्र वित्त प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् जस्ता प्रश्नहरूको यो प्रतिवेदनले उत्तर दिन्छ । त्यस्तै, विद्यालयमा हुने भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया के-कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, सामाजिक परीक्षण वा लेखा परीक्षण के-कसरी सम्पन्न भइरहेका छन् भन्नेबारे पनि यो प्रतिवेदनले जानकारी दिन्छ । यो प्रतिवेदन मूलत: सर्वेक्षणमा आधारित भए पनि गुणात्मक विधि (खुला प्रश्नावली) बाट संकलित तथ्यलाई समेत यसमा समेटिएको छ ।