Bath Tub/Coma's front cover
Bath Tub/Coma's front coverBath Tub/Coma's back cover

Bath Tub/Coma A political Sex

बाथ टब /कोमा
Paperback
Rs 555
Genre:Non-fiction
Language : Nepali
Paperback
Origin:Nepal
ISBN13:9789937753517
ISBN10:9937753511

पुस्तकको बारेमा

कुमार नगरकोटीको 'बाथटब' स्वैरकल्पनाको धारमा बगेको कथा हो । ‘बाथटब’ मानिसको दिमागको विभिन्न अवस्था हो, जहाँ मानिस एउटै कुराको अनेकौ पक्षलाई कोट्याउँछ, खोतल्छ।
नगरकोटीको 'कोमा' पात्र समकालीन छ । सजीव छ । समकालीन नेपाली साहित्यमा यस्ता पात्रहरूको प्रयोग भएको छ । यो पात्रमाथि निएको यो नाटक हेर्दै जाँदा हामीलाई कवि श्रवण मुकारुङको बिसे नगर्ची पात्रको सम्झना हुन थाल्छ । ऊ बौलाएको छ ।