Purna Oli's Twitter Purna Oli's Facebook

Purna Oli

पूर्ण ओली

पूर्ण ओली लामो समयसम्म शिक्षण पेसा र सरकारी कर्मचारीको जीवन व्यतित गरेका साहित्यकार हुन्।


Books