Chaitanya Mishra

चैतन्य मिश्र

Professor of Sociology at Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal. Dr. Chaitanya Mishra has been engaged as a teacher and researcher. He is the founding head of the department of Central Department of Sociology/Anthropology at Tribhuvan University.
 

चैतन्य मिश्र नेपालका समाजशास्त्री हुन्। उनले समाजशास्त्रको विषयमा नियमित रुपमा लेखहरु पनि लेख्छन्।  उनका समाजशाश्त्रका पुस्तकहरु पनि प्रकाशित छन्।

Books by Chaitanya Mishra