YA:MARI's front cover
YA:MARI's front coverYA:MARI's back cover

YA:MARI

य:मरि
Paperback
Rs 450
Genre:Children, Picturebook for Children
Language : Nepali
Paperback
Origin:Nepal
ISBN13:9789937737296
ISBN10:993773729X

पछिल्लो बाहिरी पृष्ठबाट

आउनुहोस् अमर, माया र मिनुलाई य:मरि खान साथ दिनुहोस र य:मरि पूर्णिमाबारे अझै धेरै थाहा पाउन उनीहरुको यात्रामा सहभागी हुनुहोस् I हास्य र चित्रको मिश्रण रहेको यस किताबले तपाईहरूलाई रमाइलो कल्पना र य:मरि चाड सुरुवातको किंवदन्ती कथाहरूमा लैजान्छ I