Upasachiw Sarathi

prashasan ra vyavasthapan

 

उपसचिव सारथि: प्रशासन र व्यवस्थापन


Paperback
Rs 675
Send as Gift!
Genre: Teaching Resources & Education
Language: Nepali
Published: October 22, 2022
Edition: 1st

पुस्तकको बारेमा

उपसचिव सारथि सबै सेवा समूहको लागी उपयोगी उपसचिबको पाठ्यक्रममा आधारीत पुस्तक हो।