Teensalleko Vanbhoj

तीनसल्लेको वनभोज
Paperback
Rs 50

पुस्तकको बारेमा

भुँडीपुराण प्रकाशनको “तीनसल्लेको वनभोज” माधव सयपत्रीद्वारा रचिएको एक बालकथा हो।
तीनसल्लेको वनभोज पुस्तकमा बालबालिकाका लागी उपयुक्त हुने कथाको रचना गरिएको छ।