Seto Rajhas ra Kali Kag's front cover

Seto Rajhas ra Kali Kag

सेतो राजहाँस र काली काग
by Hemlata Rai, Illustrated by Rabindra Manandhar
E-book
Rs 60
Paperback
Rs 125
Genre:Story for Children
Language: Nepali
Paperback
Origin:Nepal
ISBN13:9789937708128
ISBN10:9937708125
Pages:16
Published: 2017
Edition:First

पुस्तकको बारेमा

"...रङ कालो हुँदैमा कोही पनि नराम्रो हुँदैन । म पनि राम्रो छु बुझ्यौ ?", काग पनि च्याँट्ठिई ।

RELATED BOOKS