Seto Kot

Seto Kot

सेतो कोट

Paperback
Rs 375
Genre:Autobiography
Language: Nepali
Published:July 08, 2023
Edition:1st
Paperback
Pages:148
Weight:96 g

पुस्तकको बारेमा

पुस्तकमा चिकित्सा पेशा शिक्षा र चिकित्सा आचारसंहिता बारेमा उल्लेख गरिएको छ। पुस्तक बिक्रीबाट प्राप्त भएको केही रकमको समाजसेवामा लगाउने लेखकले बताएका छन्।