Schadenfreude's front cover
Schadenfreude's front coverSchadenfreude's back cover

Schadenfreude

शाडेनफ्रोएडा
Audiobook
Rs 225
E-book
Rs 195
Paperback
Rs 495
Genre:Poetry
Language : Nepali
Published: March 30, 2024
Edition:1st

Audiobook

Paperback
Origin:Nepal
ISBN13:9789937953092
ISBN10:993795309X
Weight:151 g

पछिल्लो बाहिरी पृष्ठबाट

काव्यरसमा रमाउने विप्लव काव्यमै लीन, पुग्न आतुर उन्का हाइकुहरू पाठक - मन |

टेरेन्स डिकोस्टा साहित्य साधनामा रमाउन रूचाउँछन् विप्लव |

उनको अन्तरङ्ग विधा कविता हो, हाइकु उनको प्रयोग हो ।