Sadak's front cover
Sadak's front coverSadak's back cover

Sadak

सडक
E-book
Rs 80
Genre:Poetry
Language: Nepali

पुस्तकको बारेमा

केहि छन्दको सरल प्रयोग र केहि सँकलित शब्दहरुलाई यता-उता गरेर एकै ठाउँमा राखेर तयार पारिएको एक प्रयोगात्मक कविता सँग्रह हो - सडक ॥