Prometheus ko Philingo

प्रमिथसको फिलिङ्गो


Paperback
Rs 206 Rs 229
Send as Gift!
Genre: Poetry
Language: Nepali
Published: July 26, 2022
Edition: 1st

पुस्तकको बारेमा

त्तीस थान कविता रहेको ‘प्रमिथसको फिलिङ्गो’मा संग्रहित कविताहरूमा भावनात्मक अनुभूतिको प्रधानता पाइन्छ। यी कविताहरूमा समय र समाजलाई गरिएका सम्बोधन पनि सशक्त छ। यी कविताहरू समाजप्रति, जीवनप्रति आशा देखाउने कविता हुन् । जसले समयलाई सचेत ढंगले सम्बोधन गरेको छ।