Table of Contents ( विषय-सूची )

 • प्रथम अध्याय: गोर्खाली राजवंश
 • द्वितीय अध्याय: सप्तगण्डकी प्रदेशका अरु राज्य
 • तृतीय अध्याय: पृथ्वीनारायण शाहका पूर्वपुरुष
 • चतुर्थ अध्याय: जन्म, बाल्यकाल औ विवाह
 • पञ्चम अध्याय: नुवाकोट आक्रमण औ काशीयात्रा
 • षष्ठ अध्याय: नुवाकोट विजयको प्रबन्ध
 • सप्तम अध्याय: नेपालका उपत्यकाको राजकाज
 • अष्टम अध्याय: नुवाकोट आक्रमण औ विजय
 • नवम अध्याय: नुवाकोट विजयको महत्त्व
 • दशम अध्याय: नुवाकोट विजय पछी नेपालको राजकाज
 • एकादश अध्याय: नेपाललाई घेरामा हाल्ने प्रयत्न
 • द्वादश अध्याय: घात–प्रतिघात
 • त्रयोदश अध्याय: तनहुँका राजालाई कैद तथा कीर्तिपुरको प्रथम आक्रमण
 • चतुर्दश अध्याय: पाटनको तात्कालिक इतिहास तथा अन्य विजयहरु
 • पञ्चदश अध्याय: मकवानपुर विजय तथा मीर कासिमका सेनाको हार
 • षोडश अध्याय: चौबीसी सँग लडाईं औ कीर्तिपुर विजय
 • सप्तदश अध्याय: अङ्गरेजको पराभव
 • अष्टादश अध्याय: नेपाल विजय
 • ऊनविंशति अध्याय: केपुचिन धर्मप्रचारकहरुको निष्कासन
 • विशति अध्याय: पश्चिममा विफलता औ पूर्वमा सफलता
 • एकविंशति अध्याय: इस्ट इण्डिया कंपनी तथा पृथ्वीनारायण शाह
 • द्वाविंशति अध्याय: पृथ्वीनारायण शाहको आर्थिक नीति
 • त्रयविंशति अध्याय: पृथ्वीनारायण शाहको मुद्रा तथा व्यापार गर्ने प्रयास
 • चतुर्विशति अध्याय: पृथ्वीनारायण शाहको सेना तथा सैनिक व्यवस्था
 • पञ्चविंशति अध्याय: आन्तरिक तथा बाह्य नीति
 • षड्विंशति अध्याय: पृथ्वीनारायण शाहका धार्मिक तथा अरु कार्य
 • सप्तविंशति अध्याय: पृथ्वीनारायण शाहको व्यक्तित्व
 • अष्टविंशति अध्याय: पृथ्वीनारायण शाह सम्बन्धी ऐतिह्य तथा कथाहरु
 • ग्रन्थ विवरणी

Contact

thuprai.com - your source for books in Nepal. We introduce you to our ebook collection.

Selected books have been made available now and we will keep increasing the number of titles. Start reading them immediately and conveniently from within our apps.

Copyright © Thuprai Solutions
|
A Product of Awecode