Table of Contents ( विषय-सूची )

 • प्रथम अध्याय: गोर्खाली राजवंश
 • द्वितीय अध्याय: सप्तगण्डकी प्रदेशका अरु राज्य
 • तृतीय अध्याय: पृथ्वीनारायण शाहका पूर्वपुरुष
 • चतुर्थ अध्याय: जन्म, बाल्यकाल औ विवाह
 • पञ्चम अध्याय: नुवाकोट आक्रमण औ काशीयात्रा
 • षष्ठ अध्याय: नुवाकोट विजयको प्रबन्ध
 • सप्तम अध्याय: नेपालका उपत्यकाको राजकाज
 • अष्टम अध्याय: नुवाकोट आक्रमण औ विजय
 • नवम अध्याय: नुवाकोट विजयको महत्त्व
 • दशम अध्याय: नुवाकोट विजय पछी नेपालको राजकाज
 • एकादश अध्याय: नेपाललाई घेरामा हाल्ने प्रयत्न
 • द्वादश अध्याय: घात–प्रतिघात
 • त्रयोदश अध्याय: तनहुँका राजालाई कैद तथा कीर्तिपुरको प्रथम आक्रमण
 • चतुर्दश अध्याय: पाटनको तात्कालिक इतिहास तथा अन्य विजयहरु
 • पञ्चदश अध्याय: मकवानपुर विजय तथा मीर कासिमका सेनाको हार
 • षोडश अध्याय: चौबीसी सँग लडाईं औ कीर्तिपुर विजय
 • सप्तदश अध्याय: अङ्गरेजको पराभव
 • अष्टादश अध्याय: नेपाल विजय
 • ऊनविंशति अध्याय: केपुचिन धर्मप्रचारकहरुको निष्कासन
 • विशति अध्याय: पश्चिममा विफलता औ पूर्वमा सफलता
 • एकविंशति अध्याय: इस्ट इण्डिया कंपनी तथा पृथ्वीनारायण शाह
 • द्वाविंशति अध्याय: पृथ्वीनारायण शाहको आर्थिक नीति
 • त्रयविंशति अध्याय: पृथ्वीनारायण शाहको मुद्रा तथा व्यापार गर्ने प्रयास
 • चतुर्विशति अध्याय: पृथ्वीनारायण शाहको सेना तथा सैनिक व्यवस्था
 • पञ्चविंशति अध्याय: आन्तरिक तथा बाह्य नीति
 • षड्विंशति अध्याय: पृथ्वीनारायण शाहका धार्मिक तथा अरु कार्य
 • सप्तविंशति अध्याय: पृथ्वीनारायण शाहको व्यक्तित्व
 • अष्टविंशति अध्याय: पृथ्वीनारायण शाह सम्बन्धी ऐतिह्य तथा कथाहरु
 • ग्रन्थ विवरणी